यी इन्फोग्राफिक्सहरु सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ का विविध पक्षलाई समटेर निर्वाचन सम्बन्धी विषय केन्द्रित जानकारीमूलुक सामग्रीको रुपमा तयार पारेको हो । निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी हासिल गर्न र त्यसका आधारमा सूचना प्रवाह गर्न सजिलो होस् भन्ने सेन्टरको मुख्य उद्धेश्य हो । सामग्रीलाई तपाईँले आवश्यकता र सन्दर्भ अनुसार प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ ।

माथिको इन्फोग्राफिक्सको प्रकाशनयोग्य संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् ।

माथिको इन्फोग्राफिक्सको प्रकाशनयोग्य संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् ।

माथिको इन्फोग्राफिक्सको प्रकाशनयोग्य संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् ।

माथिको इन्फोग्राफिक्सको प्रकाशनयोग्य संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् ।

माथिको इन्फोग्राफिक्सको प्रकाशनयोग्य संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् ।

माथिको इन्फोग्राफिक्सको प्रकाशनयोग्य संस्करण डाउनलोडगर्नुहोस् ।

माथिको इन्फोग्राफिक्सको प्रकाशनयोग्य संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् ।