यो वेबसाइट सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले सञ्चालन गरेको “मिडिया र निर्वाचन” सम्बन्धी कार्यक्रमको एउटा अंश हो । यसमा नेपालमा २०७४ सालमा भएका/हुने स्थानीय तहको निर्वाचन, संघीय संसदको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री राखिएको छ ।

यहाँ राखिएका सामग्रीलाई मिडिया र निर्वाचनमा रुची राख्ने सबैले स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । यो साइटका सबै सामग्रीहरु (विशेष अवस्थामा बाह्य स्रोत उल्लेख गरिएका तस्वीरहरु बाहेक) क्रियटिभ कमन्स CC-BY अनुमती अन्तर्गत छन जसको अर्थ यी सामग्रीहरुको मर्म नमर्ने गरि सम्पूर्ण वा आंशिक रुपमा व्यवसायिक वा गैरव्यवसायिक रुपमा प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । प्रयोग गर्दा स्रोतका रुपमा सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल खुलाईदिनुभएमा हामी आभारी हुनेछौ ।

यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको सहयोग छ ।