सिएमआर नेपालले बैशाख ३ गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म नेपाली मूलधारका मिडियाहरुमा स्थानीय निर्वाचन २०७४ का के कस्ता विषयवस्तुलाई एजेण्डा बनाए भनेर अध्ययन गरिरहेकोछ । सो अध्ययनको सप्ताहिक अनुगमन प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध हुनेछन ।