Category: News & Actitivies

‘नेपालमा ९५ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले मिथ्या सूचना प्राप्त गर्छन्’

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च– नेपालको सर्वेक्षणले नेपालका अधिकांश इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले मिथ्या...

Read More
Loading